มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ รร.ชุมชนบ้านสว่าง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวอวยพรและให้กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชุมชนบ้านสว่าง ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ให้กับ นายเสนีย์ วิเชียรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง คณะครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางเยาวนาฏ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ร่วมเป็นกำลังใจ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด