ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานพ​ ศรีบุญลือ​ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment