ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมพบปะ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด