ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายลำพันธ์ สุวรรณเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด