ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายวีระพงษ์ พานสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด