ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายธวัชชัย ทองถนอม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด