ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ภานุ จันทนามล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นางไมตรี วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด