เปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วัดคำน้ำจ๊าก

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีคณะผู้บริหาร และนักเรียน เข้าร่วมอบรม ณ วัดคำน้ำจ๊าก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด