ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด