ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี คณะครูโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด