พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพ นวัตกรรม SLC

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม SLC โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการ นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด