ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครั้งที่ 4/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด