ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านโพนทอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ร่วมชมกิจกรรมวันแม่ โดยมี นายสมัย แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง และคณะครูให้การต้อนรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด