ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านดอนควาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยมี นางจำเนียร กมลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนควาย และคณะครูให้การต้อนรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านดอนควาย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด