ติดตามการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

16