ประชุมและพบปะคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประชุมมอบนโยบายในการบริหารงาน และพบปะคณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเชียงใหม่ โดยการนำของ นายธเนศร ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและ คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด