ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนของสถานศึกษานำร่องการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน เพื่อพร้อมเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ โดยมี นายวริช จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด