ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนาศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนาศึกษา มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิเทศ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด