ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

18