มอบเงินกองทุนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนเรือและชุมชนบ้านขวาว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ด.ช.ณัฐพล ล้ำจุมจัง ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดอนเรือ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท และ ด.ญ.วันวิสา แสนจันดี ชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มบาดเจ็บ จำนวน 2,000 บาท โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด