ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน รร.บ้านท่าไคร้

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายธงชัย ชมภูพฤกษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด