อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางการวินัย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางการวินัย ประจำปี พ.ศ.2565 และเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายณัฐพล ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรในการอบรม มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด