ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ ของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนจากทีมที่ปรึกษา IQA สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวริช จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด