การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ โดยการนำของ นางนิรมล ทิพชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ประธานชมรมผู้บริหารสตรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และมีคณะผู้บริหารสตรีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด