กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะบุคลากรในสำนักงานทุกคน คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด