ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางสาวดารณี ไตรเเก้วเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด