ร่วมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ในระดับจังหวัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนพระราชทาน ในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

21