งพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ติดตามความปลอดภัยในสถานศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไฮภูเขาทอง โรงเรียนบ้านปลาโด โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย และโรงเรียนบ้านวังม่วย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ติดตามความปลอดภัยในสถานศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไฮภูเขาทอง โรงเรียนบ้านปลาโด โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย และโรงเรียนบ้านวังม่วย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด