ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ , ๒ , ๓ , ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ นายอำเภอทุกอำเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด