ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2566