ประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 เพื่อปรึกษาข้อราชการ ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment