พิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นางสาวเชอรี่ หารคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวริช จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองพอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment