โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รร.ชช.เชียงใหม่พัฒนา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา นางสาวเชอรี่ หารคำ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา โดยมี นายธเนศร ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment