ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิชาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำองค์กร ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด