พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และประชุม ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ โดยมี นายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ รายงานแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด