ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.บ้านวังยาว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ความปลอดภัย อาคารสถานที่ และความสะอาดโรงเรียน โดยมี นางเยาวนาฏ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด