ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566