พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร กล่าวรายงานโดย นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด