เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยการนำของ นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด