พิธีงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล โดยมี นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ โดยการนำของ นายประสิทธิ์ ทองมี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด