120866
01.สรุปสมัคร ผอ.รร. 15 ส.ค.66 V.2
1.ป้ายมาตรการหน้าเขต(ล่าสุด) 50p v.4แบบสดใส
2.บัตรประชาชน
previous arrow
next arrow

เยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ป ...

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ป ...

01.ผอ.เขต
cery
wechan
ดร.บุษกร แสนยะบุตร4
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง