HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง อำเภอเสลภูมิ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ้งหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง