0.ไม่ให้ของขวัญ copy

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.บ้านวังยาว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมสัมมนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง