HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง