120866
01.สรุปสมัคร ผอ.รร. 15 ส.ค.66 V.2
1.ป้ายมาตรการหน้าเขต(ล่าสุด) 50p v.4แบบสดใส
2.บัตรประชาชน
previous arrow
next arrow

ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2566และประชุมบอร์ด

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม รร.ชุมชนนาทมโคกก่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

01.ผอ.เขต
cery
wechan
ดร.บุษกร แสนยะบุตร4
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง