HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแฝก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

วางพวงหรีดเคารพศพ คุณครูวงค์เพ็ญ บุศเนตร ภรรยาของ นายนิวัฒน์ บุศเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายใ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอโพนทอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง