HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสรุปรายงานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานออนไลน์ ผ่าน Deep

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รร.บ้านคำพระโคกก่งวิทยา

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง