HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

เยี่ยมให้กำลังผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับมอบข้อสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง