HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 ราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหม ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง