HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

ร่วมอบรมทางไกล การอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง