HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านโนนไชยศรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...

ไม่พบเรื่อง