120866
01.สรุปสมัคร ผอ.รร. 15 ส.ค.66 V.2
1.ป้ายมาตรการหน้าเขต(ล่าสุด) 50p v.4แบบสดใส
2.บัตรประชาชน
previous arrow
next arrow

ประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อตกลง PA ผอ. กลุ่มม่วงสว่าง สหวิทยาเขต

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักเรียน รร.อนุบาลโพนทอง

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ...

01.ผอ.เขต
cery
wechan
ดร.บุษกร แสนยะบุตร4
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง