HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านโนนไชยศรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหม ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 สพฐ.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.19 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหม ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง