HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 ราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ