HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง